پارس سوله

وب سایت دفتر فنی شرکت سوله سازی «پارس سوله» به پشتوانه مهندسین مجرب خود، نقشه های آماده را جهت فروش در اختیار متقاضیان محترم قرار می دهد. در عین حال سفارش کشیدن نقشه از شما عزیزان پذیرفته می شود. و دانشجویان مستعد نیز می توانند از مطالب آموزشی سایت بهره مند گردند.

درباره ما

مهندسین شرکت «پارس سوله»

مهندس مونا سلیمانی

کارشناس ارشد عمران – زلزله

 

مهندس احسان رزق جو

کارشناس ارشد معماری

مهندس سارا فروزان

کارشناس ارشد معماری