نقشه سوله تولیدی دارویی با ارتفاع 6 متر

3,400,000 تومان